Giải bài 5 Trang 34 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 5 Trang 34 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài7Tế bào nhân sơ.

Đề bài 5 Trang 34  SGK Sinh học 10:

Tế bào vi khuẩn có kích thước nhỏ và cấu tạo đơn giản đem lại cho chúng ưu thế gì?

Lời giải câu 5 Trang 34 SGK Sinh học lớp 10:

Kích thước nhỏ và cấu tạo đơn giản giúp tế bào vi khuẩn có ưu thế:

– Kích thước nhỏ bé thì tỉ lệ giữa diện tích bề mặt tế bào trên thể tích (S/V) lớn giúp tế bào trao đổi vật chất với môi trường nhanh chóng, giúp tế bào sinh trưởng và sinh sản nhanh hơn.

– Cấu tạo đơn giản giúp vi khuẩn dễ dàng biến đổi thành một chủng loại khác khi có sự thay đổi về bộ máy di truyền.

(BAIVIET.COM)