Giải bài 5 Trang 31 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 5 Trang 31 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 8: Bài luyện tập 1.

Đề bài 5 Trang 31 SGK Hóa học lớp 8:

Câu sau đây gồm hai phần: “Nước cất là một hợp chất, vì nước cất sôi ở đúng 100ºC”.

Hãy chọn phương án đúng trong số các phương án sau:

A. Ý 1 đúng, ý 2 sai.

B. Ý 1 sai, ý 2 đúng.

C. Cả hai ý đều đúng và ý 2 giải thích ý 1.

D. Cả hai ý đều đúng nhưng ý 2 không giải thích ý 1.

E. Cả hai ý đều sai.

Lời giải câu 5 Trang 31 SGK Hóa học lớp 8:

Phương án: D

Có thể hoàn chỉnh lại :

– Ý 1 : Nước cất là tinh khiết

– Hoặc sửa lại ý 2 : Vì nước cất tạo bởi hai nguyên tố hidro và oxi

(BAIVIET.COM)