Giải bài 5 Trang 27 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 5 Trang 27 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 4: Sự rơi tự do.

Đề bài 5 Trang 27 SGK Vật lý lớp 10:

Trong trường hợp nào các vật rơi tự do với cùng một gia tốc g?

Lời giải câu 5 Trang 27 SGK Vật lý lớp 10:

Tại một nơi nhất định trên Trái Đất và ở gần mặt đất, mọi vật đều rơi tự do với cùng gia tốc g.

(BAIVIET.COM)