Giải bài 5 Trang 22 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 5 Trang 22 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều.

Đề bài 5 Trang 22 SGK Vật lý lớp 10:

Gia tốc của chuyển động nhanh, chậm dần đều có dặc điểm gì? Gia tốc được đo bằng đơn vị nào? Chiều của véc tơ gia tốc của các chuyển động này có dặc điểm gì?

Lời giải câu 5 Trang 22 SGK Vật lý lớp 10:

Giai bai 5 Trang 22 SGK Vat ly lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)