Giải bài 5 Trang 22 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 5 Trang 22 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 4: Đột biến gen.

Đề bài 5 Trang 22 SGK Sinh học 12:

Hãy chọn câu đúng trong số các câu sau đây nói về đột biến điểm.

a) Trong số các loại đột biến điểm thì phần lớn đột biến thay thế cặp nucleotit là ít gây hại nhất.

b) Đột biến điểm là những biến đổi đồng thời tại nhiều điểm khác nhau trong gen.

c) Trong bất cứ trường hợp nào, tuyệt đại đa số đột biến điểm là có hại.

d) Đột biến điểm là những biến đổi nhỏ nên ít có vai trò trong quá trình tiến hóa.

Lời giải câu 5 Trang 22 SGK Sinh học lớp 12:

Đáp án đúng: a) Trong số các loại đột biến điểm thì phần lớn đột biến thay thế cặp nucleotit là ít gây hại nhất.

(BAIVIET.COM)