Giải bài 5 Trang 216 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 5 Trang 216 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 41: Cấu tạo vũ trụ.

Đề bài 5 Trang 216 SGK Vật lý lớp 12:

Những hành tinh nào thuộc nhóm Trái Đất và những hành tinh nào thuộc nhóm Mộc tinh ? Nêu những đặc điểm chung của các hành tinh trong mỗi nhóm.

Lời giải câu 5 Trang 216 SGK Vật lý lớp 12:

Giai bai 5 Trang 216 SGK Vat ly lop 12 – Loi giai

(BAIVIET.COM)