Giải bài 5 Trang 204 SGK Hóa học lớp 12

Giải bài 5 Trang 204 SGK Hóa học lớp 12, phần bài tập Bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường.

Đề bài 5 Trang 204 SGK Hóa học lớp 12:

Nghiên cứu mẫu đất của một làng nghề tái chế chì. Xác định hàm lượng chì trong bùn và đất như sau :

Giai bai 5 Trang 204 SGK Hoa hoc lop 12 - De bai

Lời giải câu 5 Trang 204 SGK Hóa học lớp 12:

Đáp án D.

Ta thấy hàm lượng chì ở cả 4 mẫu đất đều lớn hơn 100ppm nên cả 4 mẫu đất trên đều bị ô nhiễm chì.

(BAIVIET.COM)