Giải bài 5 Trang 202 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 5 Trang 202 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 37: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng.

Đề bài 5 Trang 202 SGK Vật lý lớp 10:

Mô tả hiện tượng mao dẫn?

Lời giải câu 5 Trang 202 SGK Vật lý lớp 10:

Hiện tượng mức chất lỏng trong các ống có đường kính trong nhỏ dâng cao hoặc hạ thấp hơn so với mặt thoáng bên ngoài các ống gọi là hiện tượng mao dẫn.

(BAIVIET.COM)