Giải bài 5 Trang 196 SGK Hóa học lớp 12

Giải bài 5 Trang 196 SGK Hóa học lớp 12, phần bài tập Bài 44: Hóa học và vấn đề xã hội.

Đề bài 5 Trang 196 SGK Hóa học lớp 12:

Trong danh mục vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm. Bộ y tế có quy định 5 chất ngọt nhân tạo được dùng trong chế biến lương thực thực phẩm, nhưng có quy định liều lượng sử dụng an toàn. Thí dụ chất Acesulfam K, liều lượng có thể chấp nhân được là 0 – 15 mg/kg trọng lượng cơ thể trong một ngày. Như vậy, một người nặng 60 kg trong một ngày có thể dùng được tối đa là

A. 12 mg

B. 15 mg

C. 10 mg

D. 900mg.

Lời giải câu 5 Trang 196 SGK Hóa học lớp 12:

Đáp án D.

Lượng chất Acesulfam K tối đa một người nặng 60kg có thể dùng trong một ngày là: 15. 60 = 900 mg.

(BAIVIET.COM)