Giải bài 5 Trang 194 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 5 Trang 194 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 37: Phóng xạ.

Đề bài 5 Trang 194 SGK Vật lý lớp 12:

Giai bai 5 Trang 194 SGK Vat ly lop 12 – De bai

Lời giải câu 5 Trang 194 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn đáp án đúng là D.

(BAIVIET.COM)