Giải bài 5 Trang 192 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 5 Trang 192 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp.

Đề bài 5 Trang 192 SGK Sinh học 9:

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 64.5

Giai bai 5 Trang 192 SGK Sinh hoc lop 9 - De bai

Lời giải câu 5 Trang 192 SGK Sinh học lớp 9:

Bảng 64.5. Đặc điểm của các lớp động vật có xương sống

Giai bai 5 Trang 192 SGK Sinh hoc lop 9 - Loi giai

(BAIVIET.COM)