Giải bài 5 Trang 190 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 5 Trang 190 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 63: Ôn tập phần sinh vật và môi trường.

Đề bài 5 Trang 190 SGK Sinh học 9:

Hãy điền những cụm từ thích hợp vào các ô màu vàng ở sơ đồ chuỗi thức ăn dưới đây và giải thích.

Giai bai 5 Trang 190 SGK Sinh hoc lop 9 - De bai

Lời giải câu 5 Trang 190 SGK Sinh học lớp 9:

Giai bai 5 Trang 190 SGK Sinh hoc lop 9 - Loi giai

Giải thích:

+ Lúa là thức ăn cho gà và người.

+ Gà là thức ăn cho chồn và người.

+ Chồn là thức ăn cho người.

+ Người ăn lúa, gà, chồn.

* Có thể lấy thêm ví dụ:

Lá cây → Sâu → Chuột → Vi sinh vật

Giải thích:

+ Lá cây là thức ăn cho sâu và vi sinh vật phân giải.

+ Sâu là thức ăn cho chuột và khi chết sẽ bị vi sinh vật phân giải.

+ Chuột chết sẽ được vi sinh vật phân giải thành chất mùn hữu cơ.

+ Vi sinh vật phân rã lá cây khô, sâu và chuột chết thành chất mùn.

(BAIVIET.COM)