Giải bài 5 Trang 180 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 5 Trang 180 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân.

Đề bài 5 Trang 180 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn câu đúng.

Các đồng vị của cùng một nguyên tố có cùng :

A. số prôton ;

B. số nơtron ;

C. số nuclôn ;

D. khối lượng nguyên tử.

Lời giải câu 5 Trang 180 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn đáp án đúng là A.

Vì hạt nhân đồng vị là các hạt có cùng số prôton và khác nhau số nơtron.

(BAIVIET.COM)