Giải bài 5 Trang 177 SGK Toán lớp 3

Giải bài 5 Trang 177 SGK toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập chung (Trang 177 SGK toán lớp 3).

Đề bài 5 Trang 177 SGK Toán lớp 3:

Mua 5 đôi dép cùng loại phải trả 92500 đồng. Hỏi mua 3 dôi dép như thế phải trả bao nhiêu tiền ?

Lời giải câu 5 Trang 177 SGK Toán lớp 3:

Giá tiền mỗi đôi dép là :

92500 : 5 = 18500 (đồng)

Mua 3 đôi dép phải trả số tiền là :

18500 x 3 = 55500 (đồng)

Đáp số : 55500 đồng.

(BAIVIET.COM)