Giải bài 5 Trang 171 SGK Toán lớp 4

Giải bài 5 Trang 171 SGK toán lớp 4, phần bài tập Ôn tập về đại lượng.

Đề bài 5 Trang 171 SGK Toán lớp 4:

Một xe ô tô chở được 32 bao gạo, mỗi bao cân nặng 50kg. Hỏi chiếc xe đó chở được tất cả bao nhiêu tạ gạo ?

Lời giải câu 5 Trang 171 SGK Toán lớp 4:

Số gạo mà chiếc xe đó chở được là :

50 × 32 = 1600 kg (hay 16 tạ).

Đáp số : 16 tạ gạo.

(BAIVIET.COM)