Giải bài 5 Trang 170 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 5 Trang 170 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (Tiếp theo).

Đề bài 5 Trang 170 SGK Sinh học 12:

Hậu quả của tăng dân số quá nhanh là gì? Chúng ta cần làm gì để khắc phục hậu quả đó?

Lời giải câu 5 Trang 170 SGK Sinh học lớp 12

* Hậu quả của tăng dân số quá nhanh:

Tăng dân số quá nhanh và phân bố dân cư không hợp lí là nguyên nhân chủ yếu làm cho chất lượng môi trường giảm sút (ô nhiễm môi trường nước, đất, không khí…), từ đó ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của mỗi con người (thiếu nơi ở, dịch vụ y tế, giáo dục còn thiếu cơ sở vật chất,…).

* Những việc cần làm để khắc phục hậu quả của việc phát triển dân số không hợp lí:

– Thực hiện tuyên truyền, chính xác xã hội, kế hoạch hoá gia.

– Điều chỉnh cơ cấu dân số.

– Thực hiện phân bố dân cư hợp lí giữa các khu vực, vùng địa lí kinh tế và các đơn vị hành chính.

– Thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng dân số như tăng cường chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao trình độ giáo dục và phát triển trí tuệ…

BAIVIET.COM