Giải bài 5 Trang 17 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 5 Trang 17 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 3: Con lắc đơn.

Đề bài 5 Trang 17 SGK Vật lý lớp 12:

Giai bai 5 Trang 17 SGK Vat ly lop 12 – De bai

Lời giải câu 5 Trang 17 SGK Vật lý lớp 12:

Chu kì của con lắc đơn phụ thuộc vào l, g và biên độ góc, không phụ thuộc vào khối lượng m. T không đổi khi thay đổi khối lượng m của con lắc.

⇒ Chọn đáp án D.

(BAIVIET.COM)