Giải bài 5 Trang 165 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 5 Trang 165 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 32: Hiện tượng quang – phát quang.

Đề bài 5 Trang 165 SGK Vật lý lớp 12:

Một chất có khả năng phát quang ánh sáng màu đỏ và ánh sáng màu lục. Nếu dùng tia tử ngoại để kích thích sự phát quang của chất đó thì ánh sáng phát quang có thể có màu nào ?

A. Màu đỏ.

B. Màu vàng.

C. Màu lục.

D. Màu lam.

Lời giải câu 5 Trang 165 SGK Vật lý lớp 12:

Giai bai 5 Trang 165 SGK Vat ly lop 12 – Loi giai

(BAIVIET.COM)