Giải bài 5 Trang 165 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 5 Trang 165 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật.

Đề bài 5 Trang 165 SGK Sinh học 12:

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Hình thức phân bố cá thể đồng đều trong quần thể có ý nghĩa sinh thái gì?

a) Các cá thể hỗ trợ nhau chống chọi với điều kiện bất lợi của môi trường.

b) Các cá thể tận dụng được nhiều nguồn sống từ môi trường.

c) Giảm sự canh trạnh gay gắt giữa các cá thể.

d) Các cá thể cạnh tranh nhau gay gắt giành nguồn sống.

Lời giải câu 5 Trang 165 SGK Sinh học lớp 12

Sự phân bố đều làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể

Đáp án: C

BAIVIET.COM