Giải bài 5 Trang 162 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 5 Trang 162 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 31: Hiện tượng quang điện trong.

Đề bài 5 Trang 162 SGK Vật lý lớp 12:

Điện trở của một quang điện trở có đặc điểm nào dưới đây ?

A. Có giá trị rất lớn.

B. Có giá trị rất nhỏ.

C. Có giá trị không đổi.

D. Có giá trị thay đổi được.

Lời giải câu 5 Trang 162 SGK Vật lý lớp 12:

Điện trở của quang điện trở có thể thay đổi từ vài mêga Ohm khi không được chiếu sáng xuống đến vài chục Ohm khi được chiếu sáng.

⇒ Chọn đáp án D.

(BAIVIET.COM)