Giải bài 5 Trang 15 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 5 Trang 15 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 2: Chuyển động thẳng đều.

Đề bài 5 Trang 15 SGK Vật lý lớp 10:

Nêu cách vẽ đồ thị tọa độ – thời gian của một chuyển động thẳng đều.

Lời giải câu 5 Trang 15 SGK Vật lý lớp 10:

Vẽ hai trục vuông góc: Trục hoành là trục thời gian (chia độ theo giờ), trục tung là trục tọa độ (chia độ theo 10km). Đánh đấu các điểm đã có trong bảng (x, t) bằng các chấm. Nối các điểm đó lại với nhau, ta được một đọan thẳng, đoạn thẳng này có thể kéo dài thêm về bên phải. Đó là đồ thị tọa độ của chuyển động đã cho

Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của toạ độ của vật chuyển động vào thời gian gọi là đồ thị toạ độ – thời gian (đồ thị toạ độ) của chuyển động

(BAIVIET.COM)