Giải bài 5 Trang 148 SGK Toán lớp 3

Giải bài 5 Trang 148 SGK toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập (Trang 148 SGK toán lớp 3).

Đề bài 5 Trang 148 SGK Toán lớp 3:

Đặt tính rồi tính :

a) 3254 + 2473

8326 – 4916

b) 8460 : 6

1326 x 3

Lời giải câu 5 Trang 148 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 5 Trang 148 SGK Toan lop 3 – Loi giai

(BAIVIET.COM)