Giải bài 5 Trang 146 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 5 Trang 146 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 28: Tia X.

Đề bài 5 Trang 146 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn câu đúng.

Tia X có bước sóng.

A. lớn hơn tia hồng ngoại.

B. lớn hơn tia tử ngoại.

C. nhỏ hơn tia tử ngoại.

D. không thể đo được.

Lời giải câu 5 Trang 146 SGK Vật lý lớp 12:

Giai bai 5 Trang 146 SGK Vat ly lop 12 – Loi giai

(BAIVIET.COM)