Giải bài 5 Trang 142 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 5 Trang 142 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 27: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại.

Đề bài 5 Trang 142 SGK Vật lý lớp 12:

Ánh sáng đèn hơi thủy ngân để chiếu sáng các đường phố có tác dụng diệt khuẩn không? Tại sao?

Lời giải câu 5 Trang 142 SGK Vật lý lớp 12:

Đèn hơi thủy ngân để chiếu sáng các đường phố không có tác dụng diệt khuẩn vì đèn đặt trong vỏ thủy tinh nên hầu hết tia tử ngoại bị thủy tinh hấp thụ hết.

BAIVIET.COM