Giải bài 5 Trang 139 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 5 Trang 139 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập  Bài 32: Nguồn gốc sự sống.

Đề bài 5 Trang 139 SGK Sinh học 12:

Giải thích CLTN giúp hình thành nên các tế bào sơ khai như thế nào?

Lời giải câu 5 Trang 139 SGK Sinh học lớp 12

Tập hợp các đại phân tử trong các tế bào sơ khai (giọt côaxecva) có thể rất khác nhau. Những tế bào sơ khai nào có được tập hợp các đại phân tử giúp chúng có khả năng sinh trưởng, trao đổi chất, phân đôi tốt hơn thì sẽ được CLTN duy trì, ngược lại sẽ bị CLTN đào thải.

BAIVIET.COM