Giải bài 5 Trang 138 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 5 Trang 138 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật.

Đề bài 5 Trang 138 SGK Sinh học 11:

Giải thích hiện tượng mọc vống của thực vật trong bóng tối?

Lời giải câu 5 Trang 138 SGK Sinh học lớp 11:

Thực vật ở trong tối có lượng chất kích thích sinh trưởng (auxin) nhiều hơn chất ức chế sinh trưởng (axit abxixic) nên cây trong tối sinh trưởng mạnh hơn, ngoài ra cây ít bị mất nước. Vì vậy cây ở trong bóng tối mọc vống lên.

BAIVIET.COM