Giải bài 5 Trang 127 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 5 Trang 127 SGK Toán 6 – Tập 1, phần bài tập Ôn tập chương I: Đoạn thẳng.

Đề bài 5 Trang 127 SGK Toán 6 – Tập 1:

Cho ba điểm thẳng hàng A, B, C sao cho B nằm giữa A và C. Làm thế nào để chỉ đo hai lần, mà biết được độ dài của cả ba đoạn thẳng AB, BC, CA? Hãy nêu các cách làm khác nhau.

Lời giải câu 5 Trang 127 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 5 Trang 127 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)