Giải bài 5 Trang 125 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 5 Trang 125 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 28: Loài.

Đề bài 5 Trang 125 SGK Sinh học 12:

Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất.

Khi nào thì ta có thể kết luận chính xác hai cá thể sinh vật nào đó thuộc hai loài khác nhau?

a) Hai cá thể đó sống trong cùng một sinh cảnh.

b) Hai các thể đó có nhiều đặc điểm hình thái giống nhau.

c) Hai các thể đó có nhiều đặc điểm hình thái và sinh hoá giống nhau.

d) Hai cá thể đó không giao phối với nhau.

Lời giải câu 5 Trang 125 SGK Sinh học lớp 12:

Đáp án đúng: d) Hai cá thể đó không giao phối với nhau.

(BAIVIET.COM)