Giải bài 5 Trang 125 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 5 Trang 125 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 36: Nước.

Đề bài 5 Trang 125 SGK Hóa học lớp 8:

Viết phương trình các phản ứng hóa học tao ra bazơ và axit. Làm thế nào để nhận biết được dung dịch axit và dung dịch bazơ ?

Lời giải câu 5 Trang 125 SGK Hóa học lớp 8:

giai bai 5 trang 125 sgk hoa hoc lop 8 - loi giai

(BAIVIET.COM)