Giải bài 5 Trang 124 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 5 Trang 124 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 19: Từ trường.

Đề bài 5 Trang 124 SGK Vật lý lớp 11:

Phát biểu nào dưới đây sai?

Lực từ là lực tương tác

A. Giữa hai nam châm.

B. Giữa hai điện tích.

C. Giữa hai dòng điện.

D.Giữa một nam châm và một dòng điện.

Lời giải câu 5 Trang 124 SGK Vật lý lớp 11:

Giai bai 5 Trang 124 SGK Vat ly lop 11 - Loi giai

(BAIVIET.COM)