Giải bài 5 Trang 122 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 5 Trang 122 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 27: Quá trình hình thành quần thể thích nghi.

Đề bài 5 Trang 122 SGK Sinh học 12:

Tại sao lúc đầu ta dùng một loại hoá chất thì diệt được tới 90% sâu tơ hại bắp cải nhưng sau nhiều lần phun thuốc thì hiệu quả diệt sâu của thuốc diệt lại giảm dần?

Lời giải câu 5 Trang 122 SGK Sinh học lớp 12:

Khi sử dụng hóa chất có thể gây đột biến, tạo gen kháng thuốc ở sâu. Dưới tác động của chọn lọc tự nhiên, các gen kháng thuốc được tích luỹ ngày càng nhiều trong cơ thể, cho đến lúc khả năng kháng thuốc ngày càng hoàn thiện. Đó chính là sự hình thành đặc điểm thích nghi của sâu trước các tác động của môi trường.

(BAIVIET.COM)