Giải bài 5 Trang 121 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 5 Trang 121 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 30: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ.

Đề bài 5 Trang 121 SGK Sinh học 10:

Cần phải có nhận thức và thái độ như thế nào để phòng tránh lây nhiễm HIV?

Lời giải câu 5 Trang 121 SGK Sinh học lớp 10:

Hiện nay chưa có vacxin phòng HIV hữu hiệu. Do vậy, để phòng tránh lây nhiễm HIV chúng ta cần có nhận thức và thái độ đúng đắn.

– Phải có lối sống lành mạnh.

– Bài trừ trừ các tệ nạn xă hội.

– Không tiêm chích ma túy.

– Đảm bảo an toàn khi truyền máu, ghép tạng, không xăm mình, không dùng chung bơm kim tiêm.

– Khi mẹ đã bị nhiễm HIV thì không nên sinh con.

– Nâng cao ý thức cộng đồng, am hiểu về HIV.

– Tạo điều kiện giúp đỡ người nhiễm HIV hòa nhập cuộc sống.

(BAIVIET.COM)