Giải bài 5 Trang 119 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 5 Trang 119 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 23: Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến.

Đề bài 5 Trang 119 SGK Vật lý lớp 12:

Trong dụng cụ nào dưới đây có cả một máy phát và một máy thu sóng vô tuyến?

A. Máy thu thanh.

B. Máy thu hình.

C. Chiếc điện thoại di động.

D. Cái điều khiển ti vi.

Lời giải câu 5 Trang 119 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn đáp án đúng là C.

(BAIVIET.COM)