Giải bài 5 Trang 115 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 5 Trang 115 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 22: Sóng điện từ.

Đề bài 5 Trang 115 SGK Vật lý lớp 12:

Giai bai 5 Trang 115 SGK Vat ly lop 12 – De bai

Lời giải câu 5 Trang 115 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn đáp án đúng là C.

(BAIVIET.COM)