Giải bài 5 Trang 114 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 5 Trang 114 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 18: Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của Điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito.

Đề bài 5 Trang 114 SGK Vật lý lớp 11:

Tranzito có đặc tính gì ? Muốn dùng tranzito n-p-n để khuếch đại dòng điện, ta phải nối các điện cực của nó với các nguồn điện như thế nào?

Lời giải câu 5 Trang 114 SGK Vật lý lớp 11:

Giai bai 5 Trang 114 SGK Vat ly lop 11 - Loi giai

(BAIVIET.COM)