Giải bài 5 Trang 113 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 5 Trang 113 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 32: Phản ứng oxi hóa – khử.

Đề bài 5 Trang 113 SGK Hóa học lớp 8:

Trong phòng thí nghiệm người ta dùng hiđro để khử sắt (III) oxi và thu được 11,2 gam sắt.

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra;

b) Tính khối lượng sắt (III) oxit đã phản ứng;

c) Tính thể tích khí hiđro đã tiêu thụ (ở đktc).

Lời giải câu 5 Trang 113 SGK Hóa học lớp 8:

giai bai 5 trang 113 sgk hoa hoc lop 8 - loi giai

(BAIVIET.COM)