Giải bài 5 Trang 112 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 5 Trang 112 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 25: Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn.

Đề bài 5 Trang 112 SGK Sinh học 12:

Câu nào trong số các câu dưới đây nói về CLTN là đúng với quan niệm của Đacuyn?

a) CLTN thực chất là sự phân hoá về khả năng sống sót của các cá thể.

b) CLTN thực chất là sự phân hoá về khả năng sinh sản của các cá thể.

c) CLTN thực chất là sự phân hoá về mức độ thành đạt sinh sản của các cá thể có các kiểu gen.

d) CLTN thực chất là sự phân hoá về khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể.

Lời giải câu 5 Trang 112 SGK Sinh học lớp 12:

Đáp án đúng: d) CLTN thực chất là sự phân hoá về khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể.

(BAIVIET.COM)