Giải bài 5 Trang 111 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 5 Trang 111 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 21: Điện từ trường.

Đề bài 5 Trang 111 SGK Vật lý lớp 12:

Hãy chọn câu đúng.

Đặt một hộp kín bằng sắt trong điện từ trường. Trong hộp kín sẽ

A. có điện trường.

B. có từ trường.

C. có điện từ trường.

D. không có các trường nói trên.

Lời giải câu 5 Trang 111 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn đáp án đúng là D.

(BAIVIET.COM)