Giải bài 5 Trang 11 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 5 Trang 11 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 2: Chất.

Đề bài 5 Trang 11 SGK Hóa học lớp 8:

Chép vào vở bài tập những câu cho sau đây với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp.

“Quan sát kĩ một chất chỉ có thể biết được … Dùng dụng cụ đo mới xác định được … của chất. Còn muốn biết được một chất có tan trong nước, dẫn được điện hay không thì phải …”

Lời giải câu 5 Trang 11 SGK Hóa học lớp 8:

“Quan sát kĩ một chất chỉ có thể biết được một số tính chất bề ngoài (thể, màu…). Dùng dụng cụ đo mới xác định được nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lương riêng của chất. Còn muốn biết một chất có tan trong nước, dẫn được điện hay không thì phải làm thí nghiệm.”

(BAIVIET.COM)