Giải bài 5 Trang 109 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 5 Trang 109 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 31: Tính chất – Ứng dụng của hiđro.

Đề bài 5 Trang 109 SGK Hóa học lớp 8:

Khử 21,7 gam thủy ngân (II) oxit bằng hiđro. Hãy:

a) Tính số gam thủy ngân thu được.

b) Tính số mol và thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng.

Lời giải câu 5 Trang 109 SGK Hóa học lớp 8:

giai bai 5 trang 109 sgk hoa hoc lop 8 - loi giai

(BAIVIET.COM)