Giải bài 5 Trang 107 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 5 Trang 107 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 20: Mạch dao động.

Đề bài 5 Trang 107 SGK Vật lý lớp 12:

Năng lượng điện từ là gì?

Lời giải câu 5 Trang 107 SGK Vật lý lớp 12:

Tổng năng lượng điện trường và năng lượng điện trường và năng lượng từ trường của mạch gọi là năng lượng điện từ. Nếu không có sự tiêu hao năng lượng thì năng lượng điện từ trong mạch sẽ được bảo toàn.

BAIVIET.COM