Giải bài 5 Trang 106 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 5 Trang 106 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 17: Dòng điện trong chất bán dẫn.

Đề bài 5 Trang 106 SGK Vật lý lớp 11:

Khi nào thì một lớp bán dẫn p kẹp giữa hai lớp bán dẫn n trên một đơn tinh thể được xem là một tranzito n-p-n?

Lời giải câu 5 Trang 106 SGK Vật lý lớp 11:

Giai bai 5 Trang 106 SGK Vat ly lop 11 - Loi giai

(BAIVIET.COM)