Giải bài 5 Trang 102 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài 5 Trang 102 SGK Vật lý lớp 8, phần Bài tập trắc nghiệm Vận dụng Bài 29: Câu hỏi và bài tập Tổng kết Chương 2: Nhiệt học.

Đề bài 5 Trang 102 SGK Vật lý lớp 8:

Nhiệt truyền từ bếp lò đến người đứng gần bếp lò chủ yếu bằng hình thức :

A. dẫn nhiệt.

B. đối lưu.

C. bức xạ nhiệt.

D. dẫn nhiệt và đối lưu.

Lời giải câu 5 Trang 102 SGK Vật lý lớp 8:

Chọn đáp án C.

(BAIVIET.COM)