Giải bài 5 Trang 101 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài 5 Trang 101 SGK Vật lý lớp 8, phần câu hỏi Ôn tập Bài 29: Câu hỏi và bài tập Tổng kết Chương 2: Nhiệt học.

Đề bài 5 Trang 101 SGK Vật lý lớp 8:

Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng ? Tìm một ví dụ cho mỗi cách.

Lời giải câu 5 Trang 101 SGK Vật lý lớp 8:

Có hai cách làm thay đổi nhiệt năng là thực hiện công và truyền nhiệt.

Ví dụ:

– Thực hiện công: dùng búa đập lên 1 thanh sắt.

– Truyền nhiệt: đem thanh sắt bỏ vào lửa.

(BAIVIET.COM)