Giải bài 5 Trang 101 SGK Toán lớp 4

Giải bài 5 Trang 101 SGK toán lớp 4, phần bài tập Luyện tập (Trang 100, 101 SGK toán lớp 4).

Đề bài 5 Trang 101 SGK Toán lớp 4:

Giai bai 5 Trang 101 SGK Toan lop 4 - De bai

Lời giải câu 5 Trang 101 SGK Toán lớp 4:

a) “Mật độ dân số lớn nhất” tương ứng với “cột biểu đồ cao nhất”.

Đáp án : TP. Hà Nội có mật độ dân số lớn nhất.

b) Cột ứng với TP. Hồ Chí Minh cao hơn khoảng gần 8 ô.

Cột ứng với Hải Phòng cao khoảng gần 4 ô.

Đáp án : TP. Hồ Chí Minh có mật độ dân số gấp khoảng 2 lần Hải Phòng.

(BAIVIET.COM)