Giải bài 5 Trang 101 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 5 Trang 101 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 29: Bài luyện tập 5.

Đề bài 5 Trang 101 SGK Hóa học lớp 8:

Điền chữ S (sai) vào ô trống đối với câu phát biểu sai:

A. Oxit được chia ra hai loại chính là : oxit axit và oxit bazơ.

B. Tất cả các oxit đều là oxit axit.

C. Tất cả các oxit đều là oxit bazơ.

D. Oxit axit thướng là oxit của phi kim.

E. Oxit axit đều là oxit của phi kim.

G. Oxit bazơ đều là oxit của kim loại tương ứng với bazơ.

Lời giải câu 5 Trang 101 SGK Hóa học lớp 8:

Những câu phát biểu sai là: B, C, E.

(BAIVIET.COM)