Giải bài 5 Trang 100 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 5 Trang 100 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 1: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn.

Đề bài 5 Trang 100 SGK Toán 9 – Tập 1:

Đố. Một tấm bài hình tròn không còn dấu vết của tâm. Hãy tìm lại tâm của hình tròn đó

Lời giải câu 5 Trang 100 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 5 trang 100 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai

(BAIVIET.COM)