Giải bài 5 Luyện tập chung Trang 139 SGK Toán lớp 4

Giải bài 5 Luyện tập chung Trang 139 SGK toán lớp 4, phần bài tập Luyện tập chung (Trang 138, 139 SGK toán lớp 4).

Đề bài 5 Luyện tập chung Trang 139 SGK Toán lớp 4:

Một kho chứa 23450 kg cà phê. Lần đầu lấy ra 2710 kg cà phê, lần sau lấy ra gấp đôi lần đầu. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam cà phê ?

Lời giải câu 5 Luyện tập chung Trang 139 SGK Toán lớp 4:

Giai bai 5 Luyen tap chung Trang 139 SGK Toan lop 4 - Loi giai

(BAIVIET.COM)