Giải bài 48 Trang 93 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải bài 48 Trang 93 SGK toán 8 – tập 1, phần bài tập Bài 7 – Hình bình hành.

Đề bài 48 Trang 93 SGK Toán 8 – Tập 1:

Tứ giác ABCD có E, F , G, H theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Tứ giác EFGH là hình gì? Vì sao?

Lời giải câu 48 Trang 93 SGK Toán 8 – Tập 1:

Giai bai 48 Trang 93 SGK Toan 8 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)