Giải bài 48 Trang 82 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 48 Trang 82 SGK Toán 6 – Tập 1. phần bài tập Bài 7: Phép trừ hai số nguyên.

Đề bài 48 Trang 82 SGK Toán 6 – Tập 1:

0 – 7 = ?; 7 – 0 = ?; a – 0 = ?; 0 – a = ?

Lời giải câu 48 Trang 82 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 48 Trang 82 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)